Atesty

 • Deklaracja zgodności (.pdf)
 • TUV certyfikat ISO 9001 (.pdf)
 • Obudowa aluminiowa serii 250 (.pdf) 1 2
 • Lekka obudowa stalowa serii 100 (.pdf) 1 2 3 4
 • Lekki boks serii 300 (.pdf) 1 (.jpg) 2
 • Komora dylowa serii 400 (.pdf) 1 2
 • Ekstraboks serii 500 (.pdf) 1 2
 • Standardboks seria 600 (.pdf) 1 2
 • Seria 630 (.pdf) 1 2
 • Boks z rozporą rolkową serii 780 (.pdf) 1 2
 • Obudowa słupowo płytowa seria 700; 750; 790 (.pdf) 1 2 3 4 5 6 7 8
 • Obudowa typu ręcznego serii 260 (.pdf) 1 2
 • Pressboks seria 800 (.pdf) 1 2
 • Chwytak do rur typ I RK-2,5 (.pdf)
 • Chwytak do rur typ II RK-5,0 (.pdf) 1 2
 • Rozpory sbh standard (.pdf) 1 2 (.jpg) 1 2
 • Standardboks seria 600 z profilem rozporowym (.pdf) 1 2 3 4