Studnie i włazy

Budowa studni, tak jak w tym wypadku do instalowania zbiornika, może być ekonomicznie wykonana za pomocą Systemu SBH. W celu uzyskania wolnej od rozpór studni o rozpiętości 10 m, Słupy Prowadzące w środku (między płytami) zostały zamocowane do belek umieszczonych na zewnątrz za pomocą Urządzenia Mocującego SBH.

System modułowy oferuje długości płyt od 2.0 m do 5.0 m. Maksymalna głębokość wykopu dla Systemu Słupowego z Pojedynczą Prowadnicą wynosi 3.80 m, z Podwójną Prowadnicą 7.60 m, a z Potrójną Prowadnicą 10.00 m.

Efektywność ekonomiczna i bezpieczeństwo nie idą na kompromis. Studnia bez rozpór na osadnik piasku miała wymiary 8.0 x 4.0 na głębokości 4.80 m. Instalacja trwała jeden dzień przy użyciu koparki 24 t.

W połączeniu z Płytami Komór Dylowych można uzyskać właściwe prześwity, tak jak tutaj dla rurociągu drenażowego. Również idealne dla studni początkowych i odbiorczych przy przyłączeniu rur.

Studnia pod fundamenty ma wymiary 22 x 10 m na głębokości 6.20 m. Zainstalowano ją bezwibracyjnie wewnątrz istniejącego budynku.

Po zainstalowaniu ławy Rozpory Rolkowe podciągnięto do najwyższego możliwego położenia, tak aby uzyskać przestrzeń roboczą bez rozpór o wysokości 5.50 m.

Nawet przy najtrudniejszych warunkach gruntowych, nasz system sprawdza sie skutecznie. Tutaj istniejące przeszkody usuwano ręcznie.