Efektowana kosztowo i solidna, lekka obudowa stalowa SBH

PŁYTY LEKKIEJ STALOWEJ OBUDOWY

długość płyt
(m)

2,00

2,00

2,00

2,00

2,50

2,50

2,50

2,50

3,00

3,00

3,00

3,00

3,50

3,50

3,50

3,50

wysokość płyt
(m)

1,60

2,00

2,60

0,60

1,60

2,00

2,60

0,60

1,60

2,00

2,60

0,60

1,60

2,00

2,60

0,60

grubość płyt
(mm)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

cieżar
(kg/boks)

570

670

830

275

655

770

965

315

745

875

1095

355

830

980

1230

395

długość prześwitu dla rur
(m)

1,60

1,60

1,60

1,60

2,10

2,10

2,10

2,10

2,60

2,60

2,60

2,60

3,10

3,10

3,10

3,10

wysokość prześwitu dla rur
(m)

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

bezpieczne obciążenie robocze
(kN/m2)

27,7

27,7

27,7

27,7

22,1

22,1

22,1

22,1

18,5

18,5

18,5

18,5

15,3

15,3

15,3

15,3

głębokość instalacji TBG
(m)

5,9

5,9

5,9

5,9

4,8

4,7

4,6

4,8

3,9

3,9

3,9

3,9

2,7

2,7

2,7

2,7

typ płyty

113

116

136

114

102

106

139

108

101

105

140

107

135

100

145

137

LEKKA ROZPORA

Szalunek wykopów