Do zastosowań w centrach miejskich Szalunkowa komora dylowa SBH

długość płyt
(m)

3,00

4,00

wysokość płyt
(m)

1,00

1,00

wewnętrzna grubość płyt
(mm)

120

120

ciężar
(kg/boks)

1649

2047

długość prześwitu dla rur
(m)

2,56

3,64

bezpieczne obciążenie robocze
(kN/m2)

66,7

66,7

typ płyty

402

401

Typ rozpory 031/085 niebieska

liczba przedłużek 0,50m

0

1

2

3

4

5

6

szerokość robocza
(m)

1,00 - 1,28

1,50 - 1,78

2,00 - 2,28

2,50 - 2,78

3,00 - 3,28

3,50 - 3,78

4,00 - 4,28

wewnętrzna szerokość komory
(m)

0,76 - 1,04

1,26 - 1,54

1,76 - 2,04

2,26 - 2,54

2,76 - 3,04

3,26 - 3,54

3,76 - 4,04

Szalunkowa Komora Dylowa dla wymagań miejskich przy występowaniu kolizji.