Dla wielkich głębokości i dużych rur:
Obudowa słupowo-płytowa SBH z rozporami rolkowymi

długość słupów
(m)

4,50

5,00

5,50

6,00

3,00

6,50

7,00

3,00

maks. wysokość prześwitu dla rur
(m)

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

ciężar pary rozpór rolkowych
(kg)

930

930

930

930

600

930

930

600

ciężarpary słupów
(kg)

1900

2120

2320

2560

1270

3400

3650

1500

dopuszczalny moment gnący
(kNm)

672

672

672

672

672

927

927

927

długość przedłużki rozpory
(m)

0,25

0,50

1,00

2,00

szerokość robocza
(m)

1,49

1,74

2,24

3,24

ciężar
(kg)

163

201

277

437

długość płyt
(m)

2,00

2,00

2,50

2,50

3,00

3,00

3,50

3,50

4,00

4,00

4,50

4,50

5,00

5,00

5,50

5,50

wysokość płyt
(m)

2,40

1,40

2,40

1,40

2,40

1,40

2,40

1,40

2,40

1,40

2,40

1,40

2,40

1,40

2,40

1,40

grubość płyt
(mm)

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

130

130

130

130

130

130

ciężar
(kg)

550

355

650

420

770

495

900

580

1010

650

1530

980

1690

1070

1850

1170

długość prześwitu dla rur
(m)

1,80

1,80

2,30

2,30

2,80

2,80

3,30

3,30

3,80

3,80

4,30

4,30

4,80

4,80

5,30

5,30

bezpieczne obciążenie robocze
(kN/m2)

158,2

158,2

101,2

101,2

70,3

70,3

51,6

51,6

39,5

39,5

64,9

64,9

52,6

52,6

43,4

43,4

głębokość instalacji TBG
(m)

9

9

9

9

9

9

8,2

8,2

6,2

6,2

6,7

6,7

5,4

5,4

6

6

typ płyty

707

711

708

712

701

704

702

705

703

706

709

713

710

714

731

732